AMJ INVEST bvba

Erkende Vastgoedmakelaars

 

Motmans Anita, vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV nr. 509014

De Jong Guido, vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV nr. 510708

Erkenning toegekend in België

 

Ondernemingsnummer: BE-0539.823.212

 

Lokenstraat 12A, 3530 Houthalen-Helchteren

 

info@amj-invest.be        www.amj-invest.be

tel 0478 66 54 69               tel 0474 33 91 24

 

Onderworpen aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar.

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,

 Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel

 

Website created by AMJ INVEST bvba

            © AMJ INVEST bvba

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde weergave van de toestand van een onroerend of roerend goed op een bepaald moment, met vermelding van de bijzonderheden en specifieke kenmerken van het goed, eventueel aangevuld met foto’s.

Een plaatsbeschrijving wordt steeds opgesteld voor de aanvang van een gebeurtenis:

¨ Aanvang huur of einde huur (plaatsvergelijking). Bij aanvang huur is de opmaak van een plaatsbeschrijving zelfs wettelijk verplicht, en de plaatsbeschrijving dient samen met de huurovereenkomst verplicht geregistreerd te worden.

¨ Bij aanvang of beëindigen van werken, om desgevallend te kunnen bewijzen dat er door de werken wel of geen schade is veroorzaakt aan een onroerend goed.

¨ Bij aankoop of verkoop van een onroerend goed. Tussen de ondertekening van de compromis en het verlijden van de notariële akte kunnen vier maanden verlopen.  De verkoper kan in die periode schade veroorzaken aan het onroerend goed, of hij kan bepaalde onroerende (of roerende) zaken laten verdwijnen. Met een degelijke plaatsbeschrijving wordt vastgelegd wat de toestand was op het ogenblik van het ondertekenen van de verkoopcompromis.

¨ Bij waardebepaling.

 

Voor een deskundig opgestelde plaatsbeschrijving of plaatsvergelijking bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Een plaatsbeschrijving moet steeds tegenstelbaar zijn. Dat wil zeggen dat alle betrokken partijen tekenen voor akkoord zodat het verslag van de plaatsbeschrijving bewijskracht heeft.

Na het opstellen van een plaatsbeschrijving ligt de toestand vast.

In principe mag iedereen een plaatsbeschrijving opstellen. Met andere woorden: het opstellen van een plaatsbeschrijving is niet voorbehouden aan een daarvoor opgeleide persoon. Maar heel vaak voldoet de plaatsbeschrijving dan niet aan de vereisten van een goede plaatsbeschrijving: niet omstandig, niet professioneel, niet in de juiste bewoordingen, niet in de gestelde volgorde, met onduidelijkheden omtrent de inrichtingen van de kamers die het voorwerp van de plaatsbeschrijving uitmaken. Dat kan achteraf leiden tot discussies, en kan de bewijskracht van de plaatsbeschrijving teniet doen. Het is daarom verstandig om beroep te doen op een professioneel voor het opstellen van een degelijke plaatsbeschrijving.

 

Prijs plaatsbeschrijving : wat kost een plaatsbeschrijving ?

 

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur en bij einde huur.  Een plaatsbeschrijving bij intrede of uittrede van de huur wordt voor gezamenlijke rekening opgemaakt. Dat wil zeggen dat de kosten gedeeld worden door de huurder en de verhuurder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsbeschrijving bij aanvang werken en bij einde werken. Een plaatsbeschrijving bij aanvang van werken is volledig ten laste van de bouwheer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsbeschrijving bij aankoop of verkoop van onroerend goed. Een plaatsbeschrijving bij aankoop of verkoop van onroerend goed is volledig ten laste van de opdrachtgever.

 

 

 

Bewoonbare oppervlakte van het pand

Prijs plaatsbeschrijving bij aankoop of verkoop

< 120 m²

450,00 € (incl. BTW)

120 tot 160 m²

500,00 € (incl. BTW)

160 tot 200 m²

550,00 € (incl. BTW)

200 tot 300 m²

600,00 € (incl. BTW)

Aard

Prijs plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Prijs plaatsbeschrijving bij einde werken

Appartement

150,00 € (incl. BTW)

150,00 € (incl. BTW)

Huis

225,00 € (incl. BTW)

225,00 € (incl. BTW)

Openbaar domein ter hoogte van de werfzone

250,00 € (incl. BTW)

250,00 € (incl. BTW)

Bewoonbare oppervlakte van het pand

Prijs plaatsbeschrijving bij aanvang huur

Prijs plaatsbeschrijving bij einde huur

< 120 m²

450,00 € (incl. BTW)

225,00 € (incl.BTW)

120 tot 160 m²

500,00 € (incl. BTW)

250,00 € (incl. BTW)

160 tot 200 m²

550,00 € (incl. BTW)

275,00 € (incl. BTW)

200 tot 300 m²

600,00 € (incl. BTW)

300,00 € (incl. BTW)